• семейно консултиране
  • семейна консултация софия
  • семеен консултант
  • психолог София
  • семеен терапевт
  • семейна терапия

Семейно консултиране и терапия в София

Семеен консултант и психолог

Семейно консултиране – термин, който все по-често чуваме. Всяко семейство по своята същност е едно малко и уникално общество и като всяко общество; има своите периоди на трудности, проблеми и кризи. Тези трудности и проблеми могат да бъдат; породени от най-различни причини. Това води до усещането за голямо напрежение, до конфликти във взаимоотношенията и неразбирателство между семейните членове, до чувство за неудовлетвореност, безпомощност, самотност, понякога до отчаяние и голяма болка.

Какво е семейното консултиране и фамилната терапия?


Семейно консултиране като психотерапевтичен метод на работа със семейства и/или индивиди.

Приложено от опитен психолог, семейното консултиране помага на семейството или на отделната личност да открие и да се научи да използва своите скрити и потенциални ресурси и сили за справяне с проблемните поведения, затормозяващите чувства и преживявания или други страдания, породени в контекста на отношенията със значимите и важни за него хора, като така тяхното влияние намалява значително или напълно изчезва. Семейното консултиране и фамилната терапия разглеждат и работят със семейството като система от взаимодействия между отделните членове. Семейното консултиране и фамилната терапия работят със семейството като социална единица, разглеждана в контекста на обществото, в което жиевеем. Затова казваме, че семейното консулитаране и фамилната терапия са системни психотерапевтични подходи.

Семейният консултант съдейства на семейството или на неговите отделни членове да изследват и изразят свободно своите  мисли и емоции, мнения и  желания. Така всеки би могъл по-лесно да разбере и осмисли своите преживявания и поведения. С помощта на семейния консултант се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.

Семейна консултация и фамилна терапия


Семейната консултация и фамилната терапия дават възможност семейството или отделният индивид да предприемат сериозни стъпки в направление за така желаната и полезна променя, както в отделните личности, така и в системата от семейните взаимоотношения като цяло.

Семейният консултант запазва неутралност и не взима ничия страна


Семейният консултант и фамилният терапевт не дават съвети – те не могат и не трябва да знаят кое е най-добре за клиента, нито пък биха искали за изземат отговорността за взимане на толкова лични решения, НО семейният консултант и фамилният терапевт могат да Ви помогнат Вие сами да откриете кое, как и защо би било най-удовлетворително за Вас и би донесло усещането за спокойствие и облекчение.

Семейният консултант и фамилният терапевт не осъждат, не правят оценки, не критикуват. Сесиите със семейния психолог са защитено, безопасно място, пространство и време, където Вие бихте могли спокойно да изследвате Вашия вътрешен свят или този на семейството си без да бъдете подложен на критичните, осъдителни и взискателни погледи, мнения, оценки и съвети на близки, приятели и роднини и където най-вече Вие бихте могли да работите в посока на удовлетворителна за Вас промяна.

Ползи от семейно консултиране


1. Вие ще можете да засилите успешното партньорство във вашата връзка.

Процесът на семейно консултиране е за запазване и разширяване на доброто във Вашата връзка и Вашите отношения, не само за решаване на конфликтите.

Семейният консултант ще Ви съдейства да откриете силните страни на Вашата връзка, а така също ще Ви помогне да намерите нови „инструменти”, с които да оцените, изследвате, разберете, откриете и да се свържете по-добре и по-силно с Вашия партньор.

Напоследък все повече се говори за „превантивна терапия”.

Вие не ходите на лекар само когато се разболеете. Ходите редовно, профилактично, за да научите повече неща за здравословния начин на живот и за да се уверите, че нищо тревожно не се случва. Така е и с терапията – Вие сте там, за да се уверите, че се справяте добре е да научите нови умения, които ще Ви помогнат да се свържете с партньора по-добре.

2. Вие ще можете да разбирате Вашия партньор по-добре.

Много от изследванията и анализите върху брачната стабилност показват, че добрите отношения се базират върху дълбокото и цялостно разбиране на вътрешния свят на партньора. Хубаво е да мислите за вътрешния свята на партньора си /желания, мечти, амбиции, съмнения, страхове, радости и вълнения/ като за вътрешна карта. Колкото по-добре познавате тази карта, толкова повече Вашата връзка ще се базира на по-дълбока интимна близост. Семейният консултант ще Ви насочва във взаимното изследване на тези карти, така че почти всичко да се появи с детайли.

Доброто семейно консултиране може да Ви помогне да разберете и да разчитате Външната изява на тази карта чрез поведения и вербализация.

Навярно сте чували за концепта „езици на любовта”?

Идеята на този концепт е, че всеки човек изразява любовта си по уникален начин и че ние трябва да се научим разпознаваме как точно нашият партньор прави това. Някои хора показват любовта си например като дават подаръци, други посвещават време, трети чрез физически допир. Много голяма част от нашата комуникация е невербална, но изненадващото и лошото е, че много малко от нас могат да разчитат и разпознават „езика” на любовта.

Семейният консултант е обучен да помогне да се разпознава и разчита „езика на любовта” и в резултат на това Вие ще можете да изразявате подкрепа, грижа и любов като тези послания няма да останат неразчетени и неразбрани.

3. Ще се научите как да се справяте с конфликтите.

Конфликтите в семейството са неизбежни.

Съществува широко разпространен мит, че в така наречените „добри” семейства няма конфликти. Но това е точно толкова неудовлетворяващо, колкото и твърде многото такива.

Веднъж възникнал конфликтът обаче, той трябва да се реши по удовлетворяващ за двете страни начин. От всички нас се очаква да знаем как да го направим, въпреки че много малко от нас са научени на това. Семейната консултация е едно от местата, където можете да се научите да се справяте с конфликтите.

Знаете ли кои са неудовлетворените потребности на партньора Ви?

Когато разберете това как да намерите решение?

Кой е правилния език, който да използваме, за да намалим напрежението и да открием търсените отговори?

Това са умения, които в повечето случаи се учат дълги години и всеки има нуждата да знае.

Успешно ли е семейното консултиране?


Да, успешно е. При определение условия обаче.

Кои са те?

- И двамата партньори трябва да са мотивирани да подобрят отношенията си. От Вас се изисква да бъдете посветен – време и усилия, да бъдете откровен, да участвате активно в процеса на терапия и да имате желанието да изследвате и изпробвате нови възможности. Ако се чувствате „доведен” насила в кабинета на терапевта, то той/тя няма да има и да може да направи нещо значимо.

- Важно е едно семейно консултиране да започне възможно най-рано. Колкото в по-ранен етап на проблема потърсите помощ, толкова повече изгледите за успешен изход се увеличават. Не чакайте отношенията с партньора Ви да се изчерпат до край!

- Правилният семеен консултант. Това се определя от неговата квалификация, опит и от Вашето лично усещане за степента на комфорт в негово/нейно присъствие – как се чувствате, можете ли да му се доверите или не?

*Семейно консултиране - по материали на:

Chapman, G. (1995). The 5 Love Languages;

Lebow, J.L., Chambers,A.L.,&Christensen, A. (2011).Research on the Treatment of Couple Distress. Journal of Marital and family Therapy, 38 (1)