• семеен консултант Моника Христова

Семеен консултант Моника Христова

Казвам се Моника Христова.

От години се занимавам с изучаване на семейните взаимоотношения, партньорските връзки, отношенията между деца и родители, отношенията в разширеното семейство, различните психо-динамични теории за развитието на човека, стиловете на родителстване, психопатологията при деца и възрастни, различните терапевтични подходи и методи в семейната терапия.

Дипломиран магистър съм от Нов Български Университет, център БИОХ (Български институт за отношения между хората) - специалност семейно консултиране и в опита си като семеен консултант имам не една успешна история зад гърба си. Също така съм и Асоцииран член на Българската асоциация по фамилна терапия.

През 2013 г. бях делегат на 8-я конгрес на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия, проведен в Истанбул, а през есента на 2016 г. участвах и в 9-тия конгрес на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия, проведен в Атина.

Дипломиран фамилен и брачен психотерапевт от Институт по Фамилна Терапия – България, който работи според стандартите на Българската и Европейската асоциации по фамилна терапия, както и на Българската и Европейската асоциации по психотерапия.

Имам завършени първо ниво (Externship) и второ ниво (Core Skills) по Емоционално Фокусирана Брачна Терапия с преподавател д-р Кириаки Полихрони/Гърция – сертифициран терапевт, обучител и супервизор към ICEEFT (The International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy), създаден през 1998 г. от д-р Сюзън Джонсън в Отава / Канада. Участвам непрекъснато в много обучителни и квалификационни семинари и уъркшопове с лектори – международно признати специалисти в областта, както и на организираните ежемесечно интервизии от Българската Асоциация по Фамилна Терапия, така и на ежеседмичните интервизии на ЕФТ център България.

Омъжена съм повече от тридесет години, имам две пораснали деца и внучка и богатият ми житейски опит допринася изключително много за успеха ми като семеен консултант и брачен терапевт.

Психолог и терапевт с емпатия към проблемите на хората


Считам че всеки човек е специален и уникален по своята същност и има нужда от специален и индивидуален подход. Считам, че на всеки трябва да му бъде осигурена среда в която да се чувства емоционално защитен, спокоен и сигурен, среда в която да не се страхува да сподели проблемите си, да бъде изслушан, да се почувстван разбран и обгрижен. Аз като психолог и консултант успявам да дам това на клиентите си независимо дали е индивидуално или семейно консултиране. Изключително търпелива съм. Отнасям се с разбиране и емпатия към проблемите на хората.

Когато работя и помагам на хората, работя амбициозно, упорито и усърдно, но същевременно търпеливо и бавно. Старая се да се съобразявам с техните желания относно заявените проблеми и изхождайки от целта на сесиите – установяването на устойчиви във времето нови модели на поведение, коренно различни от тези, донесени в началото, така че клиентите да се чувстват удовлетворени и щастливи от своето израстване и постигната промяна.

Дипломи и Сертификати