• семеен терапевт Моника Христова

Психолог София

Какво прави практикуващия психолог


Психологът изучава как мислим, как и какво чувстваме и начина на нашето поведение. Той прилага това знание, за да помага на хората да разберат, да си обяснят и променят своето поведение.

Някои психолози работят основно като научни изследователи в университетите, в правителствени и неправителствени организации, други практикуват в болници, училища, клиники, изправителни институции, като консултанти в различни организации или в частни кабинети.

Тяхната работа може да включва индивиди, групи, семейства, а така също и организации в правителствения и корпоративния сектор.

Практикуващият психолог е обучен да прави оценка и да диагностицира проблеми в начина на мислене, чувствата и поведението, както и да помага на хората да преодолеят и да овладяват тези проблеми. Психологът е обучен да използва и прилага психологически тестове за оценка и диагноза. Психолозите помагат на хората да овладеят проблема чрез различен набор от терапевтични подходи или психотерапия.

Ето някои области, в които психолозите насочват своето внимание и работят:

 • Психично-здравни проблеми като депресия, тревожност, фобии и др.,
 • Неврологични, генетични, психологични и социални детерминанти на поведението,
 • Психологични детерминанти на здравето и психологични фактори за здравен мениджмънт и превенция на болестта,
 • Рехабилитация и адаптация към увреждания и хронична болест,
 • Мозъчни наранявания и дегенеративни мозъчни заболявания,
 • Възприятие и овладяване на болката,
 • Връзката между психологическите фактори и физическото състояние и болестта – диабет, сърдечни заболявания, инсулти и др.,
 • Мениджмънт на психологическите аспекти на терминални заболявания и палиативните грижи,
 • Когнитивно функциониране – учене, памет, решаване на проблеми, интелектуални възможности,
 • Развитийни и поведенчески възможности и проблеми по време на жизнения цикъл,
 • Криминално поведение и превенция на престъпленията, услуги за жертви и извършители на криминални деяния,
 • Зависимости, злоупотреба с вещества – тютюнопушене, алкохол, лекарства, наркотици,
 • Стрес, гняв и други аспекти на управление на начина на живот,
 • Съдебни консултации за ролята на психологическите фактори в правните дела – инциденти и наранявания, родителски капацитет, компетентност за управление на личните дела и др.,
 • Психология на работното място,
 • Брачни и семейни отношения и проблеми,
 • Отношения между индивида и многото групи, към които той / тя принадлежи – семейство, работа, общество,
 • Детска психология.

Практикуващият психолог притежава професионално обучение и клинични умения да помага на хората да се справят по по-ефективен начин с житейски и психични проблеми.

Практикуващият психолог помага на различни хора за различни проблеми. Някои хора биха говорили с психолог, защото се чувстват депресирани, гневни или тревожни от доста дълго време или пък търсят помощ за хронично състояние, което пречи на техния живот или на физическото здраве. Други биха потърсили помощ от психолога, за да се справят с по-краткосрочен проблем – затруднения в новата работа или тъгата по починал член на семейството. Психологът може да помогне на хората да се научат да се справят със стресиращи ситуации, да преодолеят състояния на пристрастеност, да контролират състояния, причинени от хронична болест или да разчупят бариерите, които пречат за достигане на желани цели.

*Адаптирани извадки от страниците на Американската и Канадска Асоциации на психолозите

"Целта на психологията е да ни даде напълно различна представа за нещата, които познаваме най-добре."

Пол Валери