• Емоционално фокусираната терапия за двойки

Какво е емоционално фокусирана терапия за двойки? (ЕФТ)

\

Емоционално фокусираната терапия за двойки е краткосрочен терапевтичен подход, който цели да се постигне ново свързване между партньорите. ЕФТ е създадена от д-р Сюзън Джонсън и Лесли Грийнбърг и е базирана на теорията на привързаността на д-р Джон Боулби (Британски психиатър, психолог и психоаналитик).

ЕФТ допуска, че отношенията на привързаност между партньорите са точно толкова значими за функциите на оцеляването както при връзката между майката и детето, тъй като тези отношения на привързаност дават същата любов, успокоение, подкрепа и защита през целия живот. Поради много и различни причини обаче, много хора имат затруднения в изразяването на доверие или емоции към тези, които значат най-много за тях.

Когато партньорите спорят или се карат за такива проблеми като ревността, секса или парите например, то източникът на този спор е обикновено форма на протест на единия партньор за това, че не се чувства свързан, не се доверява или не се чувства сигурен и в безопасност с другия партньор. Тогава когато тези, към които сме привързани не са „достъпни” или не отговарят на нашите потребности да сме близки или подкрепени, то ние преживяваме дистрес. Ставаме тревожни, изплашени или неспособни да реагираме, дистантни.


Тези поведения прерастват в обичайни, ригидни модели на реакция към нашия партньор. С течение на времето обаче тези токсични модели на поведение изглежда, че заживяват свой собствен живот, тъй като се повтарят циклично в отношенията между партньорите. Това причинява много болка, нараняване и отчаяние. С ЕФТ терапевтът се фокусира върху тези негативни циклични модели и се работи за тяхната промяна и трансформация в неосъдителна среда на отношенията в двойката.

В хода на терапевтичния процес двойките започват да разпознават и на по-късен етап да изразяват потребността от любов, подкрепа, защита и утешение, приемане, които потребности са скрити зад груби и гневни думи, използвани в тези негативни повтарящи се поведенчески модели, /които ние често ще наричаме негативен цикъл, кръг или танц/. Партньорите започват да „слушат със сърцето си”, което означава да слушаш не буквалното значение, а да чуеш емоцията, стояща под думите. В замяна другият партньор ще може да отговори „от сърцето си”. Това е емоционалният фокус на ЕФТ.

Първостепенна задача на ЕФТ е изграждането на така наречения „сигурен, безопасен рай” във връзката. ЕФТ се фокусира върху първични потребности на привързаността – да се чувстваме близки, сигурни, да ни бъде даден отговор, липсата на което лежи в основата на конфликта между партньорите.

Когато този „сигурен, безопасен рай” е налице, когато го има усещането за свързаност, Вие ще можете по-добре да управлявате конфликтите и мъчителните и болезнени чувства, които неизбежно се пораждат от време на време в такива близки отношения. В последствие всеки един от Вас ще е в състояние да изпраща по-ясни послания и ще може по-добре да чуе и разбере перспективата на партньора. Ще можете много повече да си сътрудничите, да разрешавате проблеми и да правите компромиси или накратко ще бъдете в много по-голяма степен отбор, което е тайната на дългия и успешен брак.